Aktualności - Skwierzyna

Strażacy otrzymali sztandar

09.08.2010
0 0 0 0
Skwierzyna

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> W minioną sobotę (07.08.br.) strażacy ze Świniar otrzymali upragniony sztandar. Czekali na niego 64 lata. Gros pieniędzy na ten cel uzbierali sami, sporo pomogli sponsorzy, którzy podczas uroczystości dostąpili przywileju wbijania symbolicznych gwoździ. Uroczystość rozpoczęła tradycyjnie msza św., którą odprawił ks. Jacek Piątek. On też dokonał poświęcenia sztandaru i miejsca wmurowania kamienia węgielnego.
Sztandar - w imieniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru, jego przewodniczący, Burmistrz Skwierzyny Arkadiusz Piotrowski, zgodnie z ceremoniałem, przekazał  Prezesowi Zarządu Oddziału Województwa Lubuskiego ZOSP RP Edwardowi Fedce, który z kolei oddał go na ręce Józefa Kamińskiego prezesa OSP Świniary. Wręczenie sztandaru było też okazją do nadania Jednostce srebrnego medalu za zasługi dla pożarnictwa. Medal, Uchwałą nr 161/21/2010 z dnia 1 lipca 2010 Prezydium Zarządu Głównego podpisaną przez Waldemara Pawlaka Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP, wręczył Edward Fedko.
Jeszcze przed ceremonią nadania sztandaru, odbyła się niemniej dostojna uroczystość – wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę remizy strażackiej. Akt Erekcyjny podpisali - Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak, Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZG ZOSP RP Jerzy Maciak, Prezes Zarządu Oddziału Województwa Lubuskiego ZOSP RP Edward Fedko, zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie st. brygadier Zenon Zajdlic, Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo, Burmistrz Skwierzyny Arkadiusz Piotrowski, prezes OSP Świniary Józef Kamiński. Samego aktu wmurowania, obok ww wymienionych, dokonali również zaproszeni goście, min. Wicekurator Lubuski Ferdynand Sańko, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skwierzynie Stanisław Kretkiewicz, radny Rady Miejskiej Zdzisław Belina, przedstawiciele wojska, policji i mieszkańcy Świniar.
 
Uroczystość była też okazją do wręczenia odznaczeń i medali wyróżnionym strażakom z OSP Skwierzyna i Świniary. Na zakończenie ponaddwugodzinnej ceremonii, sekretarz redakcji Gazety Lubuskiej, Zbigniew Borek wręczył dyplomy i nagrody tym strażakom, którzy zwyciężyli w plebiscycie gazety na Strażaka Roku 2010. Nagroda została w Świniarach, bo zwycięzcą okazał się Dariusz Kowalski, strażak z miejscowej Jednostki. Gwoli przypomnienia – w zeszłym roku – w tym samym plebiscycie nie tylko wygrał druh ze Świniar – Zbigniew Kamiński, ale i OSP okazała się najlepszą tego typu jednostką w województwie lubuskim.
Impreza, mimo niesprzyjającej aury, trwała do samego rana. Były występy artystyczne lokalnych zespołów, koncert orkiestry dętej z Sierakowa, wybory szeryfa Świniar, a gwiazdą wieczoru był zespół Voyager.
 
Organizatorami uroczystości byli:
 
GMINA SKWIERZYNA
OSP ŚWINIARY
RADA SOŁECKA I SOŁTYS ŚWINIAR
 
WSPÓŁORGANIZATORZY
 
ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZOSP RP W ZIELONEJ GÓRZE
KOMENDANT KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP W GORZOWIE WLKP.
GAZETA LUBUSKA
 
OSP Świniary dziękuję wszystkim Fundatorom:
 
·        Gmina Skwierzyna - Burmistrz Skwierzyny - Arkadiusz Piotrowski
·                                        - Przewodniczący Rady Miejskiej - Stanisław Kretkiewicz
·        Druhowie OSP Świniary - prezes Józef Kamiński
·        Samorząd Mieszkańców Wsi Świniary - sołtys - Czesław Januszkiewicz
·        CONFIS Sp. z o.o. - Skwierzyna - Łukasz Zyguła
·        Firma Bacchus - Skwierzyna - Krzysztof Kowalski
·        Firma Mechatronika - Poznań - Ryszard Kędzia
·        Bank Spółdzielczy Santok - prezes Zarządu - Ewa Piotrowicz
·        Dorota i Dariusz Kowalscy -  mieszkańcy Świniar
·        Pałac Wiejce - właściciel - Henryk Piękoś
·        Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Skwierzynie - prezes Jarosław Kręgielski
·        Samorząd Mieszkańców Wsi Krobielewko - sołtys Barbara Szczepanik
·        Zakład Gospodarki Komunalnej w Skwierzynie - prezes Ryszard Szczepaniak
·        Nadleśnictwo Skwierzyna - Nadleśniczy Tadeusz Przybyłka
·        Nadleśnictwo Międzychód - Nadleśniczy Piotr Bielanowski
·        Jan Klemt - mieszkaniec Skwierzyny